Bli medlem

Bli medlem og støtt lokalt arbeid

 

Ved å bli medlem i Bergen demensforening støtter du arbeidet med å utvikle demensomsorgen lokalt, og bidrar til Nasjonalforeningens støtte av demensforskning nasjonalt.

 

Hvordan bli medlem

 

Ønsker du å bli medlem av Bergen Demensforening

kan vi melde deg inn.

 

Send navn, adresse og telefonnummer på epost:

 

bergen.demensforening@gmail.com

Hva koster det?

Per februar 2018 er medlemskontingentene slik:

 

Enkeltmedlemskap

  • kr 350

Familiemedlemskap

  • kr 500

Ungdom under 18 år

  • 250

 

Innmelding fra og med 1.juli gir halv pris ut året.