Helgekurs 18-30 åringer

Landsdekkende helgekurs for ungdom/

voksne 18-30 år

 

Vi antar at det er om lag 78 000 personer i Norge som har en demenssykdom. Anslagsvis er 4000-4500 av disse personene under 65 år, og tre av fire i aldersgruppen har barn under 30 år på det tidspunktet sykdommen starter.

 

LANDSDEKKENDE HELGEKURS