Andre tilbud

Andre tilbud

 

Her legger vi ut informasjon om tiltak i regi av andre enn Bergen demensforening som kan være relevant for personer med demens og pårørende i Bergen.

 

Velg i meny over for innhold.