Forelesning/ årsmøte

Christel Wootton, psykologspesialist

Temakveld og

Årsmøte 2018

"Å møte krevende følelser"

 

Synes du at du har fått liten tålmodighet og dårlig samvittighet, som pårørende til en med demens? Christel Wootton foreleser om pårørendebelastning - hvordan møte og bearbeide følelser?

 

Wootton ansatt i avdeling for sykehjemsmedisin i Bergen Kommune, med spesialistfordypning fra arbeid med eldre. Hun har jobbet mye med demens - både personer med demens og deres pårørende.

 

Hun har også vært med på å utvikle og drifte lærings- og mestringsrettede tilbud for pasienter og pårørende, og er engasjert i fag- og tjenesteutvikling. Wootton er særlig opptatt av samarbeid på tvers og formidling av kunnskap og ferdigheter som kan være til hjelp i krevende livsfaser.

 

Forelesningen er åpen for alle.

 

TID: Tirsdag 27.februar

kl. 18.00 - 19.30 - Å møte krevende følelser, forelesning

kl. 19.30 - 20.30 - Årsmøte

 

STED: Fyllingsdalen sykehjem, inngang A fra garasjen.

 

Lett bevertning.