Våre tilbud

Våre tilbud

  • Forelesninger med ulike tema

 

  • Lokal markering av den

internasjonale Alzheimerdagen

 

  • Stand på Bergen bystasjon

 

  • Musikkgruppe for personer med demens

 

  • Samtalegruppe for pårørende kveldstid

 

  • Aktivitetsvenn

 

  • Likeperson

 

  • Demenskafe

 

  • Medlemsbrev hvert halvår om hva som rører seg lokalt