Samtalegruppe Fyllingsdalen

Hvordan delta i en samtalegruppe?


Kontakt Tor E. Simonsen for påmelding:  97 03 39 68


eller epost


bergen.demensforening@gmail.com


 2019

  • 21. aug. oppstart
  • 11.des. avslutning
  • kl. 18.00-19.30


Gruppen er primært for barn av personen med demens. 


Tor E. Simonsen er sykepleier og ønsker velkommen til oppstart av samtalegruppe

Samtalegruppe 

Bergen demensforening arrangerer samtalegrupper dersom vi får nok påmeldte. Vi arrangerer våre samtalegrupper på kveldstid. Kompetansesenter for demens i Bergen kommune har samtalegruppetilbud på dagtid. Du må melde deg på til samtalegruppeleder.


I en samtalegruppe er det medlemmene seg imellom som utveksler erfaringer. Samtalegruppeleder vil  fokusere på konstruktiv dialog og erfaringsutveksling. Det vil si å løfte både krevende erfaringer, tips, råd og løsninger.


Vi møtes på Kompetansesenter for demens i Fyllingsdalen sykehjem.

Organisering

Gruppen ledes av spesialsykepleier i geriatri. En samtalegruppe har følgende kjennetegn:


  • Vi møtes ca. 1 gang per måned
  • 1,5 timer av gangen, kveldstid
  • 5-8 medlemmer kan delta i én gruppe
  • Vi møtes 5-7 ganger iløpet av en samtalegruppe
  • Noen gruppemedlemmer ønsker å fortsette uten samtalegruppelederne
  • Tilbudet er gratis, med enkel bevertning


Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å mestre hverdagen


(Helsedirektoratet 2011:4, statusrapportering for 2007-2010 for demensplan 2015)