Samtalegruppe

Hvordan delta i en samtalegruppe?

 

Kontakt Tor E. Simonsen på:

97 03 39 68

 

eller epost

 

bergen.demensforening@gmail.com

 

Vi møtes seks ganger i høst med første møte 10. okt.

Tor E. Simonsen og Harald Thue ønsker velkommen til oppstart av samtalegruppe 8.februar 2017 kl. 18.00.

 

 

Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å mestre hverdagen (Helsedirektoratet 2011:4, statusrapportering for 2007-2010 for demensplan 2015).

 

Samtalegruppe Høst 2017

Bergen demensforening arrangerer samtalegruppe til høsten dersom vi får nok påmeldte. Vi arrangerer våre samtalegrupper på kveldstid. Kompetansesenter for demens i Bergen kommune har samtalegruppetilbud på dagtid.

 

Du melder deg på i forkant.

 

Kompetansesenter for demens ved Fyllingsdalen sykehjem.

 

Vi møtes kl. 18.00-19.30:

Hvordan er samtalegruppen organisert?

I en samtalegruppe er det medlemmene seg imellom som utveksler erfaringer. Samtalene bærer preg av hvordan å mestre hverdagen som pårørende til en en person med demens.

 

Samtalegruppen ledes av spesialsykepleier i geriatri og en pårørende. Samtalegruppen har følgende kjennetegn:

 

  • Vi møtes ca. 1 gang per måned
  • 1,5 timer av gangen, kveldstid
  • 5-8 medlemmer kan delta i én gruppe
  • Vi møtes 5-7 ganger iløpet av en samtalegruppe
  • Noen gruppemedlemmer ønsker å fortsette uten samtalegruppelederne
  • Tilbudet er gratis, med enkel bevertning