Samtalegruppe

Hvordan delta i en samtalegruppe?

 

Kontakt Tor E. Simonsen for påmelding: 97 03 39 68

 

eller epost

 

bergen.demensforening@gmail.com

 

Oppstart 2019

 

  • Januar
  • kl. 18.00-19.30

 

Tor E. Simonsen og Kari Frønsdal ønsker velkommen til oppstart av samtalegruppe.

Samtalegruppe

Bergen demensforening arrangerer samtalegruppe til høsten dersom vi får nok påmeldte. Vi arrangerer våre samtalegrupper på kveldstid. Kompetansesenter for demens i Bergen kommune har samtalegruppetilbud på dagtid.

 

Du melder deg på i forkant.

 

Kompetansesenter for demens ved Fyllingsdalen sykehjem.

 

Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å mestre hverdagen (Helsedirektoratet 2011:4, statusrapportering for 2007-2010 for demensplan 2015).

Hvordan er samtalegruppen organisert?

I en samtalegruppe er det medlemmene seg imellom som utveksler erfaringer. Samtalene bærer preg av hvordan å mestre hverdagen som pårørende til en en person med demens.

 

Samtalegruppen ledes av spesialsykepleier i geriatri og en pårørende. Samtalegruppen har følgende kjennetegn:

 

  • Vi møtes ca. 1 gang per måned
  • 1,5 timer av gangen, kveldstid
  • 5-8 medlemmer kan delta i én gruppe
  • Vi møtes 5-7 ganger iløpet av en samtalegruppe
  • Noen gruppemedlemmer ønsker å fortsette uten samtalegruppelederne
  • Tilbudet er gratis, med enkel bevertning