Demenskoret

Bergen demenskor

Korøvelser:  Onsdag oppstart kl. 17.00


I GC Rieber Eiendom sine lokaler på Bontelabo.


Bergen demenskor er planlagt å starte opp med ny sesong høsten 2024.

Det er begrenset antall plasser. Meld din interesse ved å trykke på knappen under her: 


Om Bergen demenskor

Vårt mål er at Bergen demenskor skal være en trygg, positiv og fin møteplass både for kormedlemmer og pårørende.


Det er erfarne frivillige tilstede på hver øving.


Hvis det er interesse for det vil vi tilby samtalegruppe og andre aktiviteter for pårørende som ønsker å være tilstede. Målet er å skape mange verdifulle og gode øyeblikk.


Du må kunne komme til og fra øving selv eller med følge.


Andre demenskor i Bergen

Aktivt pusterom og KODE arrangerer også demenskor.


Kontaktinfo

Aktivt pusterom:  marianne@aktivtpusterom.no

KODE:                   eli.lea@bergennks.no

Stine Ruud Iversen, leder i Bergen demensforening og organisator for koret. 


unsplash