Ideverksted pårørende

Invitasjon til

2 ideverksteder

for pårørende

Pårørendeinvolvering - samarbeid og smertegrense i eldreomsorgen

Fredag 24. september

kl. 11.00-12.30

Vi lager en plan

Onsdag 6.oktober

kl. 8.30-12.00