Alzheimerdagen 20.sept

Bilder fra lokal markering av Alzheimerdagen 2015

Forelesning


21. september 2022

kl. 18 - 20.30

Radisson Blu Royal Hotell Bergen


18.00  Åpning med kulturelt innslag
           Velkommen
           Forelesning ved geriater Paal Naalsund

           Pause med lett bevertning
           Forelesning fortsetter
20.30  Slutt

Hva er Alzheimerdagen ?

Markering av Alzheimerdagen er en internasjonal bevegelse for å skape bevissthet om demenssykdom, og bidra til å bryte barrierer og stigma knyttet til sykdommen.


Alzheimerdagen ble stiftet den 21. september 1994 i Edinburgh av den internasjonale Alzheimerforeningen og Verdens helseorganisasjon (WHO).


Bakgrunnen er at sykdommen sees over hele verden, og at den berører oss alle. Ved å innstifte en slik markeringsdag utfordres alle til å lære mer om sykdommen og dens symptomer.


Det at allmennheten får større kunnskap hjelper pårørende, helsepersonell, familie og venner til å akseptere og leve med denne sykdommen.