Bilder fra lokal markering av Alzheimerdagen 2015

Forelesning

AVLYST pga Covid-19


17. september 

kl. 18 - 20.30


Bergen City Hotell


Program


18.00 Åpning med musikalsk innslag

18.15 Hva gjør demensforeningen på?

18.45 Pause

19.00 Knut Engedal foreleser

20.30 Slutt

Hva er Alzheimerdagen ?

Markering av Alzheimerdagen er en internasjonal bevegelse for å skape bevissthet om demenssykdom, og bidra til å bryte barrierer og stigma knyttet til sykdommen.


Alzheimerdagen ble stiftet den 21. september 1994 i Edinburgh av den internasjonale Alzheimerforeningen og Verdens helseorganisasjon (WHO).


Bakgrunnen er at sykdommen sees over hele verden, og at den berører oss alle. Ved å innstifte en slik markeringsdag utfordres alle til å lære mer om sykdommen og dens symptomer.


Det at allmennheten får større kunnskap hjelper pårørende, helsepersonell, familie og venner til å akseptere og leve med denne sykdommen.