Erfaringsgruppe personer med demens

Lokal erfaringsgruppe for

personer med demens


Erfaringsgruppen i Oslo og pårørende foran Stortinget: Jannicke Granerud, Hildegunn Fredheim, Britt Kristoffersen Holen, Wenche Frogn Sellæg, Arne Inge Holen, Knut Eirik Olsen, Elisabet Ljunggren, Helene Øverby, Erik Øverby, Sven Erik Faye, Randi Granbo, Terje Tinglum, Torhild Vatnedal Faye, Ole-Jørgen Sveen, Toril Marie Nystad Krøvel, Anne Karin Næss og Arne Krøvel. Foto: Tonje Hellevig.

Har du kognitiv svikt og vil delta?


Kontakt Else Daae:

 • elsedaae@hotmail.com
 • 90 83 37 61


Oppstart høst 2022 dersom nok deltakere


 • Kl. 16.00 - 18.00 
 • Gruppe på 5-6 personer
 • Gruppen ledes av frivillig erfarent helsepersonel
 • Innbyggerservice i kaigaten
 • 4 møter per år

  Hva er en erfaringsgruppe?

  En gruppe hvor man deler erfaringer om hvordan det er å leve med demens. Erfaringene fra gruppen formidles videre i helsepolitisk påvirkningsarbeid for Nasjonalforeningen for folkehelsen som interesseorganisasjon. Bergen demensforening starter nå en lokal variant av erfaringspanelet som de har hatt en stund i Oslo.


  Hvorfor delta?

  Dine erfaringer er av stor betydning for å utvikle demensomsorgen der du bor. Det at du deltar i erfaringsgruppen og deler dine synspunkter og meninger bidrar til å løfte stemmen til alle personer med demens. For oss, som interesseorganisasjon, er det viktig å lytte til dine meninger om hva som skal til for at du kan leve et best mulig liv med demenssykdommen.


  Hvem kan delta?

  • Du har fått en demensdiagnose
  • Du må kunne lese enkle sakspapirer og delta i samtalen i møtet
  • Du er medlem i lokallaget og oppnevnt som medlem i erfaringsgruppen


  Hva gjør erfaringsgruppen?

  Vi diskuterer aktuelle lokale saker som opptar medlemmene i gruppen, og den lokale demensforeningen. Demensforeningen kan være pådriver og høringsinstans for saker som omhandler demens i kommunen. I dette arbeidet kan erfaringsgruppen komme med sine synspunkter og egne erfaringer. Erfaringsgruppen gir også råd til Nasjonalforeningen sentralt basert på egne erfaringer.


  Arbeidsform:

  • Erfaringsgruppen ledes av en representant fra demensforeningen
  • Erfaringsgruppen møtes minimum 4 ganger per år
  • Møtets varighet er ca. 2 timer
  • Erfaringsgruppen bestemmer sammen med demensforeningen hvilke saker som skal diskuteres
  • Demensforeningen sender invitasjon på mail med saksliste ca. 14 dager før møtet og en oppsummering etter møtet
  • Deltagerne må gi beskjed til gruppeleder dersom de ikke kan møte
  • Dersom det er behov for ledsager, gjøres avtale med møteleder