Våre tilbud

Våre tilbud

  • Forelesninger med ulike tema


  • Lokal markering av den

internasjonale Alzheimerdagen


  • Stand på Bergen bystasjon


  • Musikkgruppe for personer med demens


  • Samtalegruppe for pårørende kveldstid


  • Aktivitetsvenn


  • Likeperson


  • Demenskafe


  • Medlemsbrev hvert halvår om hva som rører seg lokalt