Samtalegruppe Åsane

Samtalegruppe i Åsane


Kontakt Kjerstin Munkvold for påmelding: 


 • 93 20 88 61
 • kjerstin.munkvold@hotmail.com
 • Vi møtes på Midtbygda sykehjem
 • kl. 18.00-19.30


Møtedatoer 2022

 • møtedatoer kommer når nok påmeldte 

Om

Bergen demensforening arrangerer samtalegrupper dersom vi får nok påmeldte. Vi arrangerer våre samtalegrupper på kveldstid. Kompetansesenter for demens i Bergen kommune har samtalegruppetilbud på dagtid. Du må melde deg på til samtalegruppeleder.


I en samtalegruppe er det medlemmene seg imellom som utveksler erfaringer. Samtalegruppeleder vil  fokusere på konstruktiv dialog og erfaringsutveksling. Det vil si å løfte både krevende erfaringer, tips, råd og løsninger.

Organisering

Gruppen ledes av spesialsykepleier i geriatri. En samtalegruppe har følgende kjennetegn:


 • Vi møtes ca. 1 gang per måned
 • 1,5 timer av gangen, kveldstid
 • 5-8 medlemmer kan delta i én gruppe
 • Vi møtes 5-7 ganger iløpet av en samtalegruppe
 • Noen gruppemedlemmer ønsker å fortsette uten samtalegruppelederne
 • Tilbudet er gratis, med enkel bevertning

Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å mestre hverdagen


(Helsedirektoratet 2011:4, statusrapportering for 2007-2010 for demensplan 2015)