Samtalegruppe i Åsane


Kontakt Kjerstin Munkvold for påmelding: 


 • 93 20 88 61
 • kjerstin.munkvold@hotmail.com


Oppstart

 • 3. mars 2020
 • kl. 18.00-19.30


  Om

  Bergen demensforening arrangerer samtalegrupper dersom vi får nok påmeldte. Vi arrangerer våre samtalegrupper på kveldstid. Kompetansesenter for demens i Bergen kommune har samtalegruppetilbud på dagtid. Du må melde deg på til samtalegruppeleder.


  I en samtalegruppe er det medlemmene seg imellom som utveksler erfaringer. Samtalegruppeleder vil  fokusere på konstruktiv dialog og erfaringsutveksling. Det vil si å løfte både krevende erfaringer, tips, råd og løsninger.

  Organisering

  Gruppen ledes av spesialsykepleier i geriatri. En samtalegruppe har følgende kjennetegn:


  • Vi møtes ca. 1 gang per måned
  • 1,5 timer av gangen, kveldstid
  • 5-8 medlemmer kan delta i én gruppe
  • Vi møtes 5-7 ganger iløpet av en samtalegruppe
  • Noen gruppemedlemmer ønsker å fortsette uten samtalegruppelederne
  • Tilbudet er gratis, med enkel bevertning

  Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å mestre hverdagen


  (Helsedirektoratet 2011:4, statusrapportering for 2007-2010 for demensplan 2015)