om oss

Våre mål er

  1. å gi informasjon om demenssykdommene
  2. å skape større forståelse for personer med demens og deres pårørende
  3. å gi pårørende anledning til å møte andre i samme situasjon
  4. å bidra til og utvikle nye tiltak innen demensomsorgen i kommunen

Demensforeningen ble stiftet i 1986

 

Vi er tilsluttet Nasjonalforeningen for Folkehelsen, som har hjerte og demens som sine områder.

 

Vi når våre mål ved å arrangere samtalegrupper for pårørende, forelesninger, lokal markering av Alzheimerdagen, delta på demensaksjonen med stand og i samarbeid med andre skape kurs for pårørende.

 

  • arrangere møteplasser for informasjon og erfaringsutveksling
  • spre informasjon via nettside og facebook
  • bidra med informasjon om demens på ulike arena
  • samarbeide med sykehus og kommune om pårørendekurs

Foreningen drives av frivillige styremedlemmer

 

Bergen demensforening er en interesseorganisasjon drevet av et styre.

Bergen demensforening sitt styre består av pårørende og helsepersonell. Fra årsmøte 22.mars 2017 er styremedlemmene som følger:

Harald Thue

Leder

Tor Eikeland Simonsen

Nestleder

Trond Eirik Bergflødt

Kasserer

Kari Frønsdal

Sekretær

Elin Elvik

Styremedlem

Anne Karine Aspholt Monsen

Styremedlem

Kaspar Aastvedt

Styremedlem