om oss

Våre mål er

  1. å gi informasjon om demenssykdommene
  2. å skape større forståelse for personer med demens og deres pårørende
  3. å gi pårørende anledning til å møte andre i samme situasjon
  4. å bidra til og utvikle nye tiltak innen demensomsorgen i kommunen

Demensforeningen ble stiftet i 1986

 

Vi er tilsluttet Nasjonalforeningen for Folkehelsen, som har hjerte og demens som sine områder.

 

Vi når våre mål ved å arrangere samtalegrupper for pårørende, musikkgrupper og erfaringsgruppe for personer med demens, forelesninger, lokal markering av Alzheimerdagen, stå på stand og i samarbeid med andre skape kurs om demens for pårørende.

 

  • arrangere møteplasser for informasjon og erfaringsutveksling
  • spre informasjon via nettside og facebook
  • bidra med informasjon om demens på ulike arena
  • samarbeide med sykehus og kommune om pårørendekurs

Foreningen drives av frivillige styremedlemmer

 

Bergen demensforening er en interesseorganisasjon drevet av et styre.

Bergen demensforening sitt styre består av pårørende og helsepersonell. Fra årsmøte 27.februar 2018 er styremedlemmene som følger:

Kari Andrine Frønsdal

Leder

Tor Eikeland Simonsen

Nestleder

Trond Eirik Bergflødt

Kasserer

Harald Thue

Sekretær

Elin Elvik

Styremedlem

Kjerstin Munkvold

Styremedlem

Kaspar Aastvedt

Styremedlem

Britt Pedersen

Styremedlem