Pårørendekurs

Pårørendekurs

Målsettingen for pårørendeskole er å gi pårørende støtte til å mestre de praktiske og følelsesmessige omstillingene og utfordringene som følger med omsorgen for en person med demens.


Mange pårørende vil ha behov for informasjon og støtte også når omsorgstjenestene tar mer ansvar for omsorgsoppgavene.


Pårørende har ulike behov ut fra alder, kjønn, relasjon til den som er syk, egen helse, kulturbakgrunn, egen arbeidssituasjon, det sosiale og familiære nettverket man har og hvordan man takler omsorgssituasjonen.


Omfanget av pårørendes omsorgsoppgaver vil preges av graden av demens og symptomene hos den som er syk. I tillegg er den følelsesmessige relasjonen til den som er syk, boforhold og tjenester fra det offentlige av avgjørende betydning.

I omsorgen for den som er syk er det vanskelig å ta hensyn til egen helse og tidligere helsefremmende vaner som kosthold, søvn og fysisk aktivitet.


Undersøkelser viser at pårørende til personer med demens vurderer belastningen som tyngre enn pårørende til andre pasientgrupper. Nivået for fortvilelse og stress er høyere og troen på å mestre situasjonen er lavere enn hos andre pårørende. Høyt stress over lang tid øker risikoen for redusert helse og sykdom og kvinner er mer på virkelige for stress enn menn. Omsorgsoppgavene er ofte langvarige og øker i tyngde og omfang(hentet fra heftet etablering og drift av pårørendeskole, Kirsti Hotvedt, Nasjonalt Kompetansesenter 2010).

Kurs om demens for pårørende anbefales


unsplash