Samtalegruppe Nesttun

Samtalegruppe Nesttun

Påmelding


Påmelding

Kontakt Kari Andrine Frønsdal:

  • 959 98 988


Oppstart våren 2023

  • Øvsttunheimen sykehjem
  • kl. 18.00-19.30


Om


Vi arrangerer samtalegrupper på kveldstid dersom vi får nok påmeldte. Kompetansesenter for demens i Bergen kommune har samtalegruppetilbud på dagtid.


I en samtalegruppe er det medlemmene som utveksler erfaringer. Samtalegruppeleder vil tilrettelegge for god dialog - det vil si å løfte krevende erfaringer, tips, råd og løsninger.Organisering


Gruppen ledes av pårørende og har følgende følgende kjennetegn:


  • Vi møtes ca. 1 gang per måned
  • 1,5 timer av gangen, kveldstid
  • 5-8 medlemmer kan delta i én gruppe
  • Vi møtes 5-7 ganger iløpet av en samtalegruppe
  • Noen gruppemedlemmer ønsker å fortsette uten samtalegruppelederne
  • Tilbudet er gratis, med enkel bevertningKari Andrine Frønsdal, en av to samtalegruppeledere


Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å mestre hverdagen


(Helsedirektoratet 2011:4, statusrapportering for 2007-2010 for demensplan 2015)

unsplash