Hjem

Jobber for å skape

meningsfulle øyeblikk

Våre mål er

1

Å gi informasjon om demenssykdommene

2

Å skape større forståelse for personer med demens og deres pårørende


3

Å gi pårørende anledning til å møte andre i samme situasjon

4

Å bidra til og utvikle nye tiltak innen demensomsorgen i kommunen

Her finner du oss

unsplash