om oss

Demensforeningen ble stiftet i 1986


Vi er tilsluttet Nasjonalforeningen for Folkehelsen, som har hjerte og demens som sine områder.


Vi når våre mål ved å arrangere samtalegrupper for pårørende, musikkgrupper og erfaringsgruppe for personer med demens, forelesninger, lokal markering av Alzheimerdagen, stå på stand og i samarbeid med andre skape kurs om demens for pårørende.


  • arrangere møteplasser for informasjon og erfaringsutveksling
  • spre informasjon via nettside og facebook
  • bidra med informasjon om demens på ulike arena
  • samarbeide med sykehus og kommune om pårørendekurs

Våre mål er


  1. å gi informasjon om demenssykdommene
  2. å skape større forståelse for personer med demens og deres pårørende
  3. å gi pårørende anledning til å møte andre i samme situasjon
  4. å bidra til og utvikle nye tiltak innen demensomsorgen i kommunen

Foreningen drives av frivillige styremedlemmer


Bergen demensforening er en interesseorganisasjon drevet av et styre.

Bergen demensforening sitt styre består av pårørende og helsepersonell. Fra årsmøte 17. mars 2021 er styremedlemmene som følger:

Stine Ruud Iversen

Leder

Harald Thue

Nestleder

Trond Eirik Bergflødt

Kasserer

Tor Eikeland Simonsen

Sekretær

Kari Andrine Frønsdal

Styremedlem

Kjerstin Munkvold

Styremedlem

Kaspar Aastvedt

Styremedlem

Gerd Karine Lunde Torsvik

Styremedlem