Bergen demenskor

Bergen demenskor

Korøvelser:  kl. 17.00, oppstart til høsten


I GC Rieber Eiendom sine lokaler på Bontelabo.


Bergen Demensforening planlegger ny oppstart av Bergen Demenskor til høsten 2024.


Koret er for hjemmeboende personer med demens. Damer og menn i alle aldre er velkommen.


Du trenger ikke å ha sunget i kor før. Det eneste kriteriet er at du har lyst å synge sammen med andre. 


Det er begrenset antall plasser. Hvis du tror dette kan være noe for deg kan du allerede nå melde din interesse.


Alle som sender inn interesseskjema på knappen under her får nærmere informasjon om oppstart i august.


Om Bergen demenskor

Vårt mål er at Bergen demenskor skal være en trygg, positiv og fin møteplass både for kormedlemmer og pårørende.


Det er erfarne frivillige tilstede på hver øving.


Hvis det er interesse for det vil vi tilby samtalegruppe og andre aktiviteter for pårørende som ønsker å være tilstede. Målet er å skape mange verdifulle og gode øyeblikk.


Du må kunne komme til og fra øving selv eller med følge.


Andre demenskor i Bergen

Aktivt pusterom og KODE arrangerer også demenskor.


Kontaktinfo

Aktivt pusterom:  marianne@aktivtpusterom.no

KODE:                   eli.lea@bergennks.no

Stine Ruud Iversen, leder i Bergen demensforening og organisator for koret. 


unsplash