Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem og støtt lokalt arbeid


Ved å bli medlem i Bergen demensforening støtter du arbeidet med å utvikle demensomsorgen lokalt og bidrar til demensforskning sentralt i Nasjonalforeningen for folkehelsen.


Hva koster det?


Meld deg inn og få halv pris i hele 2024:


Ellers er prisene som følger: 


Enkeltmedlemskap

  • kr 350

Familiemedlemskap

  • kr 500

Ungdom under 25 år

  • kr 250

Hvordan bli medlem


Vi kan melde deg inn:


Send navn, adresse og telefonnummer på epost bergen.demensforening@gmail.com

Hvordan bli medlem


Vi kan melde deg inn:


Send navn, adresse og telefonnummer på epost bergen.demensforening@gmail.com

La oss prate

Ta gjerne en gratis konsultasjon

unsplash