Kontakt oss

Ønsker du å bli medlem eller har spørsmål?

Vi er tilgjengelig via:


  • Meldinger i facebook
  • E-post: bergen.demensforening@gmail.com
  • Styremedlem Tor E. Simonsen 970 33 968
  • I kontaktskjema under
 
 
 
 

Følg oss på Facebook

Organisasjonsnr:

999 535 429


Minnegaver kan gis til

3637.43.27199


vippsnr. 608425


Ved minnegaver gitt direkte til demensforeningen så mottar du

En samlet oversikt over beløp vi mottar

Hvem som har gitt gave

Og en takk til familien i epost eller brevpost

Kontakt oss så vi vet hvem vi skal takke


Vi er også registrert i Adstate.

unsplash