Samtalegruppe Fyllingsdalen

Samtalegruppe Fyllingsdalen

Påmelding


Tor E. Simonsen:


bergen.demensforening@gmail.com


  • Fyllingsdalen sykehjem
  • Kl. 18.00 - 19.30


Gruppen er primært for barn av personen med demens.


Om


Bergen demensforening arrangerer samtalegrupper dersom vi får nok påmeldte deltakere. Vi arrangerer våre samtalegrupper på kveldstid. Kompetansesenter for demens i Bergen kommune har samtalegruppetilbud på dagtid. Du må melde deg på til samtalegruppeleder.


I en samtalegruppe er det medlemmene seg imellom som utveksler erfaringer. Samtalegruppeleder vil fokusere på konstruktiv dialog og erfaringsutveksling. Det vil si å løfte både krevende erfaringer, tips, råd og løsninger.


Vi møtes på Kompetansesenter for demens i Fyllingsdalen sykehjem.


Organisering


En samtalegruppe har følgende kjennetegn:


  • Vi møtes ca. 1 gang per måned
  • 1,5 timer av gangen, kveldstid
  • 5-8 medlemmer kan delta i én gruppe
  • Vi møtes 5-7 ganger iløpet av en samtalegruppe
  • Noen gruppemedlemmer ønsker å fortsette uten samtalegruppelederne
  • Tilbudet er gratis, med enkel bevertning
Tor Eikeland Simonsen, samtalegruppeleder


Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å mestre hverdagen


(Helsedirektoratet 2011:4, statusrapportering for 2007-2010 for demensplan 2015)

unsplash