Samtalegruppe Fyllingsdalen

Samtalegruppe Fyllingsdalen

Påmelding


Tor E. Simonsen:


bergen.demensforening@gmail.com


  • Fyllingsdalen sykehjem
  • Kl. 18.00 - 19.30


Møtedatoer våren 2024 kommer


Gruppen er primært for barn av personen med demens.


Om


Bergen demensforening arrangerer samtalegrupper dersom vi får nok påmeldte deltakere. Vi arrangerer våre samtalegrupper på kveldstid. Kompetansesenter for demens i Bergen kommune har samtalegruppetilbud på dagtid. Du må melde deg på til samtalegruppeleder.


I en samtalegruppe er det medlemmene seg imellom som utveksler erfaringer. Samtalegruppeleder vil fokusere på konstruktiv dialog og erfaringsutveksling. Det vil si å løfte både krevende erfaringer, tips, råd og løsninger.


Vi møtes på Kompetansesenter for demens i Fyllingsdalen sykehjem.


Organisering


En samtalegruppe har følgende kjennetegn:


  • Vi møtes ca. 1 gang per måned
  • 1,5 timer av gangen, kveldstid
  • 5-8 medlemmer kan delta i én gruppe
  • Vi møtes 5-7 ganger iløpet av en samtalegruppe
  • Noen gruppemedlemmer ønsker å fortsette uten samtalegruppelederne
  • Tilbudet er gratis, med enkel bevertning
Tor Eikeland Simonsen, samtalegruppeleder


Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å mestre hverdagen


(Helsedirektoratet 2011:4, statusrapportering for 2007-2010 for demensplan 2015)

unsplash