Alzheimerdagen

Alzheimerdagen

Alzheimerdagen med forelesning


21. sept. 2023

Kl. 18-20.30 

Radisson Blu Hotell Bryggen


  • Åpning med Bergen Demenskor
  • Å være pårørende til en person med demens
  • Stand med demensforeningen og mulighet for spørsmål
  • Utdeling av demensprisen Hordaland
  • Fremtidsfullmakt og andre fullmakter

        

Vi gleder oss til lokal markering av Alzheimerdagen. Velkommen til en kveld med forelesning, prisutdeling og rom for dialog. Alle interesserte er velkommen.


Vennlig hilsen

Stine R. Iversen

leder 

Bergen demensforening

Bilder fra lokal markering av Alzheimerdagen 2015

Hva er Alzheimerdagen?


Markering av Alzheimerdagen er en internasjonal bevegelse for å skape bevissthet om demenssykdom, og bidra til å bryte barrierer og stigma knyttet til sykdommen.


Alzheimerdagen ble stiftet den 21. september 1994 i Edinburgh av den internasjonale Alzheimerforeningen og Verdens helseorganisasjon (WHO).


Bakgrunn: Sykdommen finnes over hele verden, og den berører oss alle. Ved å ha en slik markering håper vi noen lærer mer om sykdommen og dens symptomer.


Det at allmennheten får større kunnskap hjelper pårørende, helsepersonell, familie og venner til å akseptere og leve med denne sykdommen.

unsplash