Om oss

Om oss

Demensforeningen ble stiftet i 1986

Vi er tilsluttet Nasjonalforeningen for Folkehelsen, som har hjerte og demens som sine områder.


Vi når våre mål ved å arrangere samtalegrupper for pårørende, musikkgrupper og erfaringsgruppe for personer med demens, forelesninger, lokal markering av Alzheimerdagen, stå på stand og i samarbeid med andre skape kurs om demens for pårørende.

  • Arrangere møteplasser for informasjon og erfaringsutveksling
  • Spre informasjon via nettside og facebook
  • Bidra med informasjon om demens på ulike arena
  • Samarbeide med sykehus og kommune om pårørendekurs

          Fra venstre: Kari Frønsdal, Trond Eirik Bergflødt, Tor E. Simonsen,

Kaspar Aastvedt, Harald Thue, Malin Antonsen, Nina Gjervik, Stine R. Iversen

Foreningen drives av frivillige styremedlemmer

Bergen demensforening er en interesseorganisasjon drevet av et styre.Bergen demensforening sitt styre består av pårørende og helsepersonell. Fra årsmøte 21. mars 2023 er styremedlemmene som følger:


Stine Ruud Iversen

Leder

Harald Thue

Nestleder

Trond Eirik Bergflødt

Kasserer

Tor Eikeland Simonsen

Sekretær

Kari Andrine Frønsdal

Styremedlem

Malin Antonsen

Styremedlem

Kaspar Aastvedt

Styremedlem

Nina S. Gjervik

Styremedlem