Bli medlem

Bli medlem og støtt lokalt arbeid


Ved å bli medlem i Bergen demensforening støtter du arbeidet med å utvikle demensomsorgen lokalt og bidrar til demensforskning sentralt i Nasjonalforeningen for folkehelsen.


Hvordan bli medlem


Vi kan melde deg inn:

  • Send navn, adresse og telefonnummer på epost
  • bergen.demensforening@gmail.com

Hva koster det?

Per januar 2022 er medlemskontingentene slik:


Enkeltmedlemskap

  • kr 350

Familiemedlemskap

  • kr 500

Ungdom under 18 år

  • 250


Innmelding fra og med 1.juli gir halv pris ut året.