Bli medlem

Bli medlem og støtt lokalt arbeid


Ved å bli medlem i Bergen demensforening støtter du arbeidet med å utvikle demensomsorgen lokalt, og bidrar til Nasjonalforeningens støtte av demensforskning nasjonalt.


Hvordan bli medlem


Ønsker du å bli medlem av Bergen Demensforening

kan vi melde deg inn.


Send navn, adresse og telefonnummer på epost:


bergen.demensforening@gmail.com

Hva koster det?

Per februar 2018 er medlemskontingentene slik:


Enkeltmedlemskap

  • kr 350

Familiemedlemskap

  • kr 500

Ungdom under 18 år

  • 250


Innmelding fra og med 1.juli gir halv pris ut året.