Pårørendekurs

Pårørendekurs


Målsettingen er å gi pårørende støtte til å mestre de praktiske og følelsesmessige omstillingene og utfordringene som ofte følger sammen med omsorgen for en person med demens.


Mange pårørende vil ha behov for informasjon og støtte også når omsorgstjenestene tar mer ansvar for omsorgsoppgavene.

 

Pårørende har ulike behov ut fra alder, kjønn, relasjon til den som er syk, egen helse, kulturbakgrunn, egen arbeidssituasjon, det sosiale og familiære nettverket man har og hvordan man takler omsorgssituasjonen.Kurs om demens for pårørende anbefales.