Likeperson

Snakk med andre pårørende om demens

En likeperson har erfaringer som pårørende og har fått opplæring i det å være likeperson. Likepersoner har en etisk taushetsplikt med dem de snakker med, og kan ringes for å samtale. Bergen demensforening har to likepersoner.