Likeperson

Snakk med andre pårørende om demens

En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Likepersoner har taushetsplikt, og kan ringes for en samtale. Bergen demensforening har to likepersoner.