Samtalegruppe unge pårørende 15-30 år

Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse

Meld din interesse til

Trond Eirik Bergflødt

  • Styremedlem, Bergen demensforening
  • bergen.demensforening@gmail.com
  • 90 59 68 24


Oppstart

Mars 2020

kl. 18.00 - 19.30

Ikke startet opp Høst 2020 pga Covid-19


Danckert Krohn Kulturhus

Kong Oscars gt. 54

Bergen sentrum

Kontakt med andre

Det er ikke lett å være alene med usikkerhet, bekymringer og spørsmål som du ikke har svar på. Da er det viktig at du har eller finner noen voksne å snakke med som du stoler på. Det kan være en i familien din, læreren din eller helsesøster på skolen. Snakk også gjerne med vennene dine om hvordan du har det.


Når du deler vanskelige og slitsomme tanker med andre blir alt gjerne mye lettere. I samtalegruppen kan du prate med en ung likeperson, som selv har eller har hatt en mor eller far med demens.

Om gruppen

Gruppen er ment for deg mellom 15-30 år som er barn av en yngre person med demens.


Fagpersoner inviteres slik at du kan lære mer om sykdommen og det å være pårørende.


Gruppen ledes av en ungdom og har følgende følgende kjennetegn:


  • Vi møtes ca. 1 gang per måned
  • 1,5 timer av gangen, kveldstid
  • 3-8 medlemmer kan delta i én gruppe
  • Vi møtes cirka 4 ganger iløpet av en sesong
  • Vi finner gjerne på en enkel aktivitet etter grupppens ønske
  • Tilbudet er gratis, og det serveres mat og drikke
  • Du må melde deg på gruppen i forkant

Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å mestre hverdagen (Helsedirektoratet 2011:4, statusrapportering for 2007-2010 for demensplan 2015).