Samtalegruppe Fyllingsdalen

Samtalegruppe

Stine Ruud Iversen,samtalegruppeleder

Påmelding 


Stine Ruud Iversen:   


bergen.demensforening@gmail.com


  • Fyllingsdalen sykehjem
  • Kl. 18.00 - 19.30


Møtedatoer høst 2023 kommer


Gruppen er primært for barn av personen med demens. 


Om 

Bergen demensforening arrangerer samtalegrupper dersom vi  får nok påmeldte deltakere. Vi arrangerer våre samtalegrupper på kveldstid. Kompetansesenter for demens i Bergen kommune har samtalegruppetilbud på dagtid. Du må melde deg på til samtalegruppeleder.


I en samtalegruppe er det medlemmene seg imellom som utveksler erfaringer. Samtalegruppeleder vil  fokusere på konstruktiv dialog og erfaringsutveksling. Det vil si å løfte både krevende erfaringer, tips, råd og løsninger.


Vi møtes på Kompetansesenter for demens i Fyllingsdalen sykehjem.

Organisering

En samtalegruppe har følgende kjennetegn:


  • Vi møtes ca. 1 gang per måned
  • 1,5 timer av gangen, kveldstid
  • 5-8 medlemmer kan delta i én gruppe
  • Vi møtes 5-7 ganger iløpet av en samtalegruppe
  • Noen gruppemedlemmer ønsker å fortsette uten samtalegruppelederne
  • Tilbudet er gratis, med enkel bevertning


Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å mestre hverdagen


(Helsedirektoratet 2011:4, statusrapportering for 2007-2010 for demensplan 2015)