Samtalegruppe Fyllingsdalen

Samtalegruppe

Stine Ruud Iversen,samtalegruppeleder

Påmelding 


Stine Ruud Iversen:   


bergen.demensforening@gmail.com


 • Fyllingsdalen sykehjem
 • Kl. 18.00 - 19.30


Møtedatoer 2022

 • 10. mars (oppstart)
 • 7. april
 • 11. mai
 • 2. juni
 • 16. juni (avlsutning)


Gruppen er primært for barn av personen med demens. 


Om 

Bergen demensforening arrangerer samtalegrupper dersom vi får nok påmeldte. Vi arrangerer våre samtalegrupper på kveldstid. Kompetansesenter for demens i Bergen kommune har samtalegruppetilbud på dagtid. Du må melde deg på til samtalegruppeleder.


I en samtalegruppe er det medlemmene seg imellom som utveksler erfaringer. Samtalegruppeleder vil  fokusere på konstruktiv dialog og erfaringsutveksling. Det vil si å løfte både krevende erfaringer, tips, råd og løsninger.


Vi møtes på Kompetansesenter for demens i Fyllingsdalen sykehjem.

Organisering

En samtalegruppe har følgende kjennetegn:


 • Vi møtes ca. 1 gang per måned
 • 1,5 timer av gangen, kveldstid
 • 5-8 medlemmer kan delta i én gruppe
 • Vi møtes 5-7 ganger iløpet av en samtalegruppe
 • Noen gruppemedlemmer ønsker å fortsette uten samtalegruppelederne
 • Tilbudet er gratis, med enkel bevertning


Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å mestre hverdagen


(Helsedirektoratet 2011:4, statusrapportering for 2007-2010 for demensplan 2015)