Samtalegruppe Nesttun

Samtalegruppe for pårørende Fana

Kari Andrine Frønsdal, en av to samtalegruppeledere

Påmelding

Kontakt Kari Andrine Frønsdal:  

 • 959 98 988


Oppstart 2022

 • Øvsttunheimen sykehjem
 • kl. 18.00-19.30


 • 2. mars (oppstart)
 • 16. mars
 • 6. april
 • 4. mai
 • 1. juni
 • 29. juni (avslutning)

Om

Bergen demensforening arrangerer samtalegrupper dersom vi får nok påmeldte. Vi arrangerer våre samtalegrupper på kveldstid. Kompetansesenter for demens i Bergen kommune har samtalegruppetilbud på dagtid. Du må melde deg på til samtalegruppeleder.


I en samtalegruppe er det medlemmene seg imellom som utveksler erfaringer. Samtalegruppeleder vil  fokusere på konstruktiv dialog og erfaringsutveksling. Det vil si å løfte både krevende erfaringer, tips, råd og løsninger.

Organisering

Gruppen ledes av pårørende og har følgende følgende kjennetegn:


 • Vi møtes ca. 1 gang per måned
 • 1,5 timer av gangen, kveldstid
 • 5-8 medlemmer kan delta i én gruppe
 • Vi møtes 5-7 ganger iløpet av en samtalegruppe
 • Noen gruppemedlemmer ønsker å fortsette uten samtalegruppelederne
 • Tilbudet er gratis, med enkel bevertning

Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å mestre hverdagen


(Helsedirektoratet 2011:4, statusrapportering for 2007-2010 for demensplan 2015)