Teatergaten kafe

Teatergaten Kafe på Engen

Kafeen er et lavterskeltilbud for personer med demens og pårørende. Det er mulig å kjøpe en kopp kaffe og noe å bite i til hyggelige priser.

Åpningstider


  • Torsdager kl 1700-1900
  • Engensenteret i Teatergaten 43
  • Ingen påmelding for å deltaFor spørsmål kontakt

  • Stine Lampe, Enhet for aktivitet og mestring Bergen kommune
  • 408 16 121
  • stine.lampe@bergen.kommune.no

Bakgrunn

Kafeen drives av frivillige, og er et samarbeid mellom Bergen kommune, Bergen demensforening, Bergen Røde Kors, Salem nærmiljøsenter og Møllaren frivilligsentral.


Målet er å skape en møteplass der vi vektlegger trivsel og mestring.